O'zbekistondagi yagona yirik maishiy chiqindilar uyushmasi